Informacje prawne

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z artykułem 6 Ustawy numer 2004-575 z 21 czerwca 2004 o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownikom strony internetowej www.mypricer.pl podaje się do wiadomości dane stron mających udział w jej wykonaniu i opiekujących się nią:

Właściciel: ELCIA – 256 Avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais.

Wykonanie: Agence KN

Osoba odpowiedzialna za publikację: Edouard CATRICE – ecatrice@elcia.com

Za publikację strony może być odpowiedzialna osoba fizyczna lub prawna.

Webmaster : Agence KN

Hosting : OVH

2. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej i oferowane usługi.

W momencie korzystania ze strony internetowej www.mypricer.pl akceptowane są w pełni i w sposób nieograniczony poniższe warunki użytkowania. Warunki te w każdej chwili mogą zostać zmienione lub uzupełnione. Z tego względu użytkownicy strony internetowej www.mypricer.pl powinni regularnie się z nimi zapoznawać.

W normalnych warunkach każdy ma dostęp do tej strony internetowej. Jednak ze względu na przerwy techniczne może dojść do chwilowej niedostępności strony. W takim wypadku www.mypricer.pl  postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o czasie niedostępności strony.

Strona internetowa www.mypricer.pl regularnie jest aktualizowana przez firmę ELCIA. Również w każdej chwili może dojść do zmiany informacji prawnych: jednakże są one wiążące dla użytkownika, który powinien możliwie często się zapoznawać się z ich treścią.

3. Opis zapewnionych usług.

 

Strona internetowa www.mypricer.pl służy do przekazania informacji dotyczących działalności firmy. ELCIA stara się publikować na stronie www.mypricer.pl możliwie jak najbardziej precyzyjne informacje. Jednakże firma nie ponosi odpowiedzialności za pominięte, błędne lub nieaktualne informacje z winy jej samej lub zewnętrznych partnerów, którzy dostarczają jej informacje.

Wszystkie informacje na stronie internetowej www.mypricer.pl pełnią jedynie funkcje  informacyjne i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Informacje na www.mypricer.pl nie mogą być traktowane jako kompletne. Są one udostępniane z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, które nastąpiły już po ich opublikowaniu na stronie.

4. Umowne ograniczenie dotyczące danych technicznych.

Strona internetowa korzysta z języka JavaScript.

Administrator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe wskutek korzystania z niej. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do korzystania przy wchodzeniu na stronę internetową ze sprawnego i wolnego od wirusów sprzętu oraz  aktualnej wersji wyszukiwarki.

5. Własność intelektualna i naruszenie praw autorskich.

ELCIA jest właścicielem praw intelektualnych lub też posiada prawo do korzystania ze wszystkich treści dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, logo, filmów, ikonek, nagrań dźwiękowych i oprogramowania komputerowego.

Zabrania się wszelkiego całkowitego lub częściowego powielania, odtwarzania, zmiany, publikacji, dostosowania treści strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy ELCIA niezależenie od stosowanego medium lub metody.

Każde wykorzystanie strony internetowej lub jej treści bez zezwolenia traktowane jest jako naruszenie praw autorskich i ścigane jest zgodnie z postanowieniami artykułu L.335-2 ff. francuskiego Kodeksu w celu ochrony własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

ELCIA nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody dotyczące sprzętów użytkownika, do których doszło podczas odwiedzania strony internetowej  www.mypricer.pl wskutek stosowania sprzętu, który nie spełnia wymogów określonych w punkcie 4, błędu oprogramowania lub niekompatybilności.

Tak samo ELCIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (np. utratę zlecenia lub szansy) wskutek korzystania ze strony internetowej  www.mypricer.pl.

Użytkownicy mają do dyspozycji obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w polu kontaktowym). ELCIA zastrzega sobie prawo do usuwania treści z tych obszarów bez zapowiedzi, jeżeli naruszają one francuskie prawo, a w szczególności naruszają przepisy o ochronie danych. ELCIA zastrzega sobie również możliwość wdrożenia postępowania cywilnego i/lub karnego wobec użytkownika, który przesyła rasistowskie, obraźliwe, zniesławiające lub pornograficzne treści na dowolnym medium (tekst, zdjęcie itd.).

7. Przetwarzanie danych osobowych

We Francji dane osobowe chronione są w szczególności w oparciu o Ustawę numer 78-87 z 6 stycznia 1978, Ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004, artykuł L. 226-13 francuskiego Kodeksu karnego i europejskie wytyczne z 24 października 1995 r.

W ramach korzystania ze strony internetowej www.mypricer.pl mogą być zapisywane następujące dane: URL linków, poprzez które użytkownik wszedł na stronę www.mypricer.pl, dostawca usług internetowych użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym przypadku firma ELCIA zapisuje dane osobowe użytkownika jedynie ze względu na korzystanie z określonych usług, które oferowane są na stronie internetowej www.mypricer.pl. Użytkownik przekazuje te dane do dyspozycji, znając dokładnie stan rzeczy, w szczególności jeżeli sam je podaje. W takich przypadkach użytkownikowi strony internetowej  www.mypricer.pl zwraca się uwagę na to, czy jest on zobowiązany do podania tych informacji czy nie.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 38 ff. francuskiej Ustawy o ochronie danych osobowych 78-17 z 6 stycznia 1978 r. każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i wniesienia sprzeciwu. Może skorzystać z tych praw na piśmie, składając wniosek i dołączając podpisaną przez właściciela kopię dokumentu tożsamości oraz podając adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Bez wiedzy użytkownika strony www.mypricer.pl nie może niezależnie od stosowanego medium dojść do opublikowania dotyczącej jego osobistej informacji, jej wymiany lub przekazania, odstąpienia lub sprzedaży osobom trzecim. Tylko i wyłącznie w przypadku przejęcia firmy ELCIA i jego praw możliwe było przeniesienie tych informacji na nabywcę, który pod względem danych także byłby związany wobec użytkownika strony internetowej  www.mypricer.pl obowiązkami przechowywania i zmiany.

Strona internetowa nie jest ujęta w CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), ponieważ nie są na niej gromadzone dane osobowe.

Bazy danych są chronione postanowieniami Ustawy z 1 lipca 1998 o prawnej ochronie baz danych.

8. Linki i ciasteczka.

Na stronie internetowej www.mypricer.pl znajduje się cały szereg linków, które wskazują na inne strony internetowe, a które zostały utworzone za zgodą firmy ELCIA. ELCIA nie ma jednak możliwości sprawdzenia odwiedzanych stron internetowych i wyklucza wszelką odpowiedzialność z tym związaną.

Podczas nawigowania na stronie www.mypricer.pl na komputerze użytkownika mogą zostać zapisane ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki, dzięki którym użytkownik nie może zostać zidentyfikowany, ale zapisują one informacje dotyczące nawigowania po stronie internetowej. Tak zebrane dane ułatwiają późniejsze poruszanie się po niej i umożliwiają działania połączone z zachowaniem się użytkownika.

Odrzucenie ciasteczek może skutkować brakiem dostępu do pewnych usług. Użytkownik może za pomocą następujących ustawień odrzucić zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze:

w przeglądarce Internet Explorer: przycisk Dodatki / Opcje internetowe. Następnie proszę przejść do Ochrony danych i wybrać zablokowanie ciasteczek. Potwierdzić za pomocą OK.

w przeglądarce Netscape: przycisk Edytować / Ustawienia. Następnie proszę przejść do Rozszerzone i wybrać Dezaktywacja ciasteczek. Potwierdzić za pomocą OK.

9. Prawo mające zastosowanie i właściwość miejscowa sądu.

Dla sporów wynikających z korzystania ze strony  www.mypricer.pl zastosowanie ma prawo francuskie. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Paryżu.

10. Mające zastosowanie ustawy prawne.

Ustawa nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona przez Ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 o ochronie danych osobowych.

Ustawa nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Pojęcia.

Użytkownik: Użytkownik Internetu, który wchodzi na wyżej wymienioną stronę internetową i z niej korzysta.
Informacje osobowe: „Informacje, za pomocą których bezpośrednio lub pośrednio możliwa jest identyfikacją osób, których dotyczą” (artykuł 4 Ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).